Инструкции за Навител

В този раздел има подробни описания как да работим с навигационна система Navitel Navigator.Отключване на софтуер Navitel Navigator.


Упътване за: Android / WindowsMobile / Symbian ;           Windows CE / Автомобилни навигатори
Как да отключим версия за Android / WindowsMobile / Symbian:След като инсталирате Navitel Navigator, при първоначално зареждане се показва следното меню:

Избирате бутон ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ.

След избирането на този бутон софтуера ще поиска въвеждане на лицензен код. Този код се получава при поръчка на софтуер и карта и го получавате на избрания от Вас e-mail.

Въвеждате лицензния код и натискате бутон РЕГИСТРАЦИЯ или бутон ОК (в долния десен ъгъл на екрана).


ВНИМАНИЕ!!! Трябва да е разрешен достъп до интернет на самия телефон. Активацията ще се извърши директно до сайта на Navitel.. Телефона ще изпрати серийния номер и ще получи активационен файл, който ще се запише автоматично в телефона.

По този начин програмата ще се откючи автоматично, без други действия.

След отключването на софтуера, преминаваме към изтегляне на карта. Подробно описание има на следния линк
---=== Как да изтеглим първоначално картата и как да изтеглим нова версия за Navitel ===---
Как да отключим версия за Windows CE / Автомобилни навигатори:След като инсталирате Navitel Navigator на Вашият GPS, при стартиране ще се покаже екран подобен на този:

Този екран показва, че все още не е лицензиран и отключен софтуера.

Има два варианта за отключване.1. Ако инсталирате Navitel Navigator на GPS, който има достъп до интернет, ползвайте инструкциите за отключване на версия за Android / Windows Mobile / Symbian.


2. Ръчно активиране. Трябва да запишете серийният номер на GPS-a. Важно е, серийният номер да е от букви и цифри. Символите може да бъдат между 10 и 40. Не трябва да показва само нули. Ако показаният сериен код е само от нули, то тази версия не е подходяща за този GPS.

Ако серийният код е от букви и цифри, то преминете към следващата стъпка - отваряте сайта на Navitel Navigator - http://activate.navitel.su/simple.

В първото поле въвеждате сериния номер на устройството. Във второто поле въвеждате лицензионния ключ, който сте получили по e-mail.

Полетата за UserName и e-mail също е необходимо да се попълнят, за да може при проблеми с отключване или смяна на устройство да се пише на мейла за поддръжка на Navitel.

Натискате бутон FORWARD. На следващият екран, ще има бутон DONWLOAD. След като го натиснете ще получите файл, който трябва да запазите в папката, където е ЕХЕ файла на програмата Navitel Navigator. След това може да стартирате софтуера Navitel и процеса по лицензиране и отключване е завършен.

Независимо по кой от двата начина отключвате софтуера, преминаваме към изтегляне на карта. Подробно описание има на следния линк
---=== Как да изтеглим първоначално картата и как да изтеглим нова версия за Navitel ===---