Инструкции

В този раздел има подробни описания как да инсталираме и как да ползваме картата.Инструкции за Navitel


!!! ново --> - Как да изтеглим първоначално картата и как да изтеглим нова версия за Navitel.

!!! ново --> - Как да отключим Navitel Navigator.

!!! ново --> - Как да отворим картата в Navitel Navigator.

- Кратко упътване за работа с Навител на Български.

- Инсталиране на Navitel Navigator на различни операционни системи и GPS навигационни системи или как да проверим дали програмата е съвместима определен модел GPS или smart phone.

- Българско меню и гласов пакет за Navitel Navigator.


Инструкции за Garmin


!!! ново --> - Как да изтеглим първоначално картата и как да изтеглим нова версия за Garmin.

- Инсталиране на картата в MapSource

- Отключване на картата (за версия на MapSource до 6.13.7)

- Отключване на картата (за версия на MapSource след 6.14.1)

- Инсталиране на GarminMobileXT


- Прехвърляне на картата на мобилното устройство


- Записване на track с GarminMoblieXT

- Как да прехвърлим track-a на компютър през мобилния телефон

- Как да прехвърлим track-a на компютър през MapSource


- Как да използваме "ТЪРСЕНЕ на АДРЕС" на кирилица за GarminMobileXT

- Как да използваме "ТЪРСЕНЕ на АДРЕС" на кирилица за Nuvi

- Как да използваме "ТЪРСЕНЕ на БЛОК" на кирилица за GarminMobileXT

- Как да използваме "ТЪРСЕНЕ на населено място" за Nuvi


- Как да заменим триъгълникът, който показва текушата позиция с количка по избор

- Как да търсим на латиница (съответствие на буквите)


- Описание на основните раздели точки и използваните групи имена.