Земеделски карти за Navitel Navigator


     Един от основните проблеми, които стоят пред земеделските производители е намирането на имотите, които собствениците или общината отдават под аренда. Дори след започване на обработването на земята, много често се налага да се трасират контурите на имотите по редица причини. Тук на помощ идва GPS технологията, която съчетана с подходящ софтуер и качествена карта на имотите не само ще Ви помогне бързо да решите този проблем, но ще Ви направи напълно независими от знайни и незнайни „експерти“ в геодезията.

       GPS карта на земеделските имоти за Android таблети и телефони

       Всички имоти на землищата, които обработвате, вече са върху Вашата длан.
       Няма значение, дали обработвате 20 или 100 000 имота, сега лесно можете да търсите имот по номер и да навигирате до него.       Повече информация за изработването на земеделски карти на Вашият район може да прочетете на следния линк:
GPS карта на земеделските имоти за Android таблети и телефони


Информация за плащане по банков път