Изпращане на track-ове

Това е раздел, който има за цел да подпомогне развитието на картата. Надявам се с Ваша помощ да развия по-бързо картата, тя да бъде по-точна и коректна.

Ако имате трак-ове от населени места, които ги няма в раздел "Покритие", изпратете ми ги и информацията ще бъде добавена към картата. Екипът ни ще направи карта на съответното населено място и ще Ви го изпратим за корекции. След като картата е одобрена от Вас ние ще я добавим към "Рутираща Карта на България". С изпращането на тракове ще си гарантирате детайлна карта на Вашият град.

Особено ценна е информация за градове, които липсват на картата (например: Гоце Делчев, Белоградчик и др.). Търсят се тракове от всички градове, които не са изброени в раздел "Покритие". Ако ми изпратите трак-ове на над 50% от улиците в подобен град, ще можете да закупите картата на символична цена.

 

Изискване към траковете:


- ако имате няколко трака за съответното трасе, изпратете ми всичките, тъй като не винаги един трак е достоверна информация.

- задължително изключете от менюто "Lock On Road":
-> за GarminXT: Tools->Maps->Show Location->At GPS Location
-> за nRoute: Edit->Preferences->Lock On Roads->Off

- включете да записва максимален брой точки:
-> за GarminXT: Tools->Manage My Data->Tracks->Options->Recording interval->Most Often
-> за nRoute: View->Show Information Tabs->Active Track Filter->Automatic->More Points

 

Описание как да включите GarminXT в режим да записва track-ове и как да ги прехвърлите на компютър може да видите в раздел "Инструкции"

Може да ми изпращате и тракове, които са записани с устройства различни от Garmin. Няма ограничение за формата на файла. Посочвайте и модела на съответното устройство, с което е записан track-a.

Може да изпращате track-ове на map@bgroutingmap.com