Избор на Български език Руский
Земеделски карти за Navitel Navigator       Информация за плащане на Земеделски карти


Банкова сметка на фирма Алеки ЕООД:
Алеки ЕООД
Райфайзенбанк,
клон Красно Село, бул.Цар Борис III 124A
IBAN: BG59RZBB91551002265090
BIC: RZBBBGSF
Причина за превод: "Изработване на GPS карта за земеделие".

След направено плащане се издава данъчна фактура за фирми регистрирани по ЗДДС и опростена фактура, ако превода е нареден от физическо лице. Фактурата ще получите на избран от Вас e-mail или на хартиено копие изпратена по куриер.

Моля попълнете следните данни, ако искате да получите фактура:

Име на фирма :

Адрес на фирма:

ЕИК (Булстат):

МОЛ:

Лице за контакт:

Телефон за контакт:

e-mail за получаване на фактура:

Забележка: