Избор на Български език Руский

Връзки към други страници

РегистрацияБезплатна карта на Молдова GPS.SKYNET.MD
Земеделски карти за Navitel Navigator       Информация за плащане на Земеделски карти


Банкова сметка на фирма Алеки ЕООД:
Алеки ЕООД
Райфайзенбанк,
клон Красно Село, бул.Цар Борис III 124A
IBAN: BG59RZBB91551002265090
BIC: RZBBBGSF
Причина за превод: "Изработване на GPS карта за земеделие".

След направено плащане се издава данъчна фактура за фирми регистрирани по ЗДДС и опростена фактура, ако превода е нареден от физическо лице. Фактурата ще получите на избран от Вас e-mail или на хартиено копие изпратена по куриер.

Моля попълнете следните данни, ако искате да получите фактура:

Име на фирма :

Адрес на фирма:

ЕИК (Булстат):

МОЛ:

Лице за контакт:

Телефон за контакт:

e-mail за получаване на фактура:

Забележка: