Инструкции за Навител

В този раздел има подробни описания как да отворим и индексираме картата в Navitel Navigator.От основното меню изберете НАСТРОЙКИ и след това ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАРТИ.


Изберете ДОБАВЯНЕ НА АТЛАС


Изберете точната папка, в която сте записали файловете на картата


Изберете дясната икона, която наподобява земно кълбо. Това е начало на индексирането.


В зависимост от бързодействието на телефона, индексирането може да продължи от 5 секунди до около 1 или 2 минути.