Инструкции за Навител

В този раздел има подробни описания как да работим с навигационна система Navitel Navigator.Българско меню и гласов пакет за Navitel.


Меню за Версия 5.0 и 3.5

Българско меню за версия 5.0 може да изтеглите от долния линк.

.:=== Файл с Българско меню версия 5.0===:.

Трябва да запишете файла в директорията, където е инсталирана програмата Navitel Navigator. След като се стартира програмата български език за меню се избира от SETTINGS -> Regional Settings -> Language -> BulgarianЗа версия 3.5 файл може да изтеглите оттук:

.:=== Файл с Българско меню версия 3.5 ===:.

Поради намерен бъг в Navitel за момента ползването на чужди езици различни от Английски и Руски е възможно само ако файла е с име за Испански език (es_ES.mo). Файла трябва да бъде записан в директорията, където е инсталирана програмата.

След като запишете файла е необходимо от меню на програмата да изберете език ИСПАНСКИ. Програмата ще се рестартира и ще зареди Българско меню.


За момента за версиите на Navitel Navigator за Android не може да се инсталира българско меню. Това ще бъде възможно, когато в инсталационните файлове на Navitel бъде добавен файла за български език.

В момента ако имате root права, може да запишете файла в директорията, където е инсталирана програмата. Втори вариант за инсталиране е да се отвори APK файла със специална програма. В архива да се подмени някой от основните езикови файлове с файла за български. За целта българския файл трябва да се преименува с името например на испански. Трябва да се компилира отново APK файл и да се инстлалира цялата програма отново.


Меню за Версия 3.2.6

За версии, по-стари от 3.5 менюто е обвързано с точната версия на програмата. Ако файла с меню на Български не е за съответната версия на Навител, ще се показва съобщение за грешка при стартиране на програмата.


Гласов пакет на Български

При гласовите файлове няма разлика при различните версии. Независимо коя версия на Навител Навигатор ползвате, трябва да изтеглите файла и да го разархивирате в папка: Navitel\wav
.:=== Официален Файл с Български глас - Борис ===:.

.:=== Модифициран файл с български глас с корекция за кръгови движения ===:.

.:=== Модифициран файл с български глас от версия 3.2.6 ===:.