Инструкции

В този раздел има подробни описания как да инсталираме и използваме картата.Как да прехвърлим записани track-ове на компютър

Вариант за прехвърляне през програмата MapSource.1. Свържете телефона или PDA към компютъра. Стартирайте програмата MapSource. Изберете меню за приемане на данни от мобилно устройство (оградено в червен контур):


2. Изберете желаното устройство от падащото меню:


3. Данните са успешно прехвърлени:


4. Така изглеждат записаните данни. Те са записани в момента в самата програма MapSource. Необходимо е да ги запазите във файл от менюто File >> Save на самия компютър.Запазеният трак може да ми изпратите по мейл (map@bgroutingmap.com) или да го добавите във форума към сайта.