Инструкции

В този раздел има подробни описания как да инсталираме и използваме картата.Как да отключим картата в MapSource за версия след 6.14.0


 

В новият вариант на MapSource самият Wizzard за отключване е малко променен. Старият Wizzard е изнесен в отделна програма. Той може да се стартира от менюто "START -> Programs -> Garmin -> UnlockWizard". Ако използвате стандартното упътване може да видите какви стъпки трябва да следвате от този линк: >>> линк <<<.

В самата програма MapSource има ново упътване за регистрация и отключване на карти. Прилагаме малко картинки и описание какви стъпки точно трябва да се следват за да се отключи картата

1. Ако след като заредите MapSource виждате картата по този начин, значи трябва да я отключите:

Заключена карта

 

2. Избираме името на картата "BGRoutingMap" и натискаме бутона "Unlock Maps".

Избор на карта за отключване

 

3. Избираме от менюто: Utilities -> Manage Map Product.

Избор на програмата за отключване

 

4. Появява се екран с инсталираните досега карти. Информацията за тези карти вече не се пази в регистрите, както при версия 6.13.7, а вече е в отделен файл.

Избор на подменю

 

5. Избирате Бутон "ADD" :

Бутон

 

6. Въвеждате кода, който сте получили при регистрация на картата:
Ако сте закупили картата онлайн, този код е изпратен по e-mail.
Ако сте закупили картата на CD, този код се намира във файл MapSourceKey.txt
Ако сте закупили картата на flash носител, този код се намира във файл \Garmin\gmapsupp.unl.
Ако сте закупили картата с GPS Навигатор Navi Bulgaria, този код се намира във файл \bgroutingmap\bgroutingmap.id.

Трябва да отворите с текстов редактор (например Notepad) файла и да копирате кода. След това го поставете в полето "Код за отключване на картата".

ВНИМАНИЕ!!! Ако сте получили 50 символен код, трябва да го разделите (в тесктовия редактор) на две части от по 25 символа . Първите 25 са код за карта на латиница, вторите 25 са код за карта на кирилица. В полето за код за отключване в MapSource трябва да поставите код от 25 символа. Ако поставите код от 50 символа, той няма да бъде разпознат.

Въвеждане на код

 

7. Натискате "OK" и затваряте прозореца.